Archive for the ‘Studijní materiály’ Category

1. po kliknutí na odkaz programu Interlex se zobrazí okno:

1_po_kliknuti

2. pokud máte v počítači operační systém Windows 7, stiskněte tlačítko „OK„, jinak zvolte nabídku „Uložit soubor“ a potom proveďte „rozbalení“ souboru pomocí dříve nainstalovaného programu pro práci s komprimovanými soubory (např. WinZip, WinRAR, 7-Zip, apod.). Po úspěšné dekomprimaci musíte mít na ploše ikonu, popsanou v bodě č. 7 tohoto návodu.

3. v novém okně nejdříve klikněte na odkaz „Extrahovat všechny soubory

2_extrahovani

4. potom v dalším okně stiskněte tlačítko „Procházet“ a vyhledejte např. složku s názvem „Plocha

3_vyber_slozky

5. Označte složku „Plocha“ a klikněte na tlačítko „OK

4_plocha

6. v dalším okně stiskněte tlačítko „Extrahovat

5_extrakce

7. po provedeném „extrahování“ programu se dialogové okno uzavře a na „Ploše“ bude umístěna ikona právě „rozbaleného“ souboru s označením ilxsetup, který je připraven pro zahájení instalace do Vašeho počítače.

logo_ilx_setup

 

Tato složka obsahuje studijní materiály pro podporu výuky a je určena pouze pro přihlášené studenty. Proto jsou soubory chráněny.

Naleznete zde podpůrné materiály, zaměřené na následující studijní oblasti:

rozřazovací testy pro zjištění orientační úrovně Vašich znalostí angličtiny

slovní zásoba

 

karticky

 

poslechová cvičení

 

konverzace

opory

neprav_slovesa

napis_mp3_intermed

 

frazova_slovesa

 

připravujeme další studijní materiály:

  • Gramatika – teorie
  • Gramatika – cvičení
  • Odborná angličtina
  • Zkoušky
Search
Archives

You are currently browsing the archives for the Studijní materiály category.

Links: