Archive for Září, 2011

Příprava je určena:

a) pro studenty, které čeká státní maturita z angličtiny

b) pro studenty, kteří u zkoušky neuspěli (v době letních prázdnin je možné domluvit si intenzivní přípravu ke zkoušce)

Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro aktuální školní rok (schválené MŠMT) naleznete na stránkách www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška z cizího jazyka

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., skládá se ze tří povinných dílčích zkoušek:

 1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
 2. písemné práce,
 3. ústní zkoušky.

london1

Druhy zkoušek, ke kterým připravuji:

Státní maturitní zkouška, YLE, KET, PET, FCE, CAE, TELC, TOEFL, STANAG, státní jazyková zkouška, přijímací zkouška na SŠ, VOŠ, VŠ…

Pokud jste se rozhodli složit některou z výše uvedených zkoušek, můžete si domluvit individuální či skupinovou výuku.

V případě zájmu Vás připravím i na jiné jazykové zkoušky.

 

 

n2_web_oxford

n3_web_convers

 

n-4-web-B_03

Zde prosím vyplňte krátký formulář pro nezávaznou přihlášku k výuce.

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo:

Požadovaný typ výuky:

Vaše doplňující informace a sdělení (zahájení výuky, počet hodin, počet osob, zaměření, atd.):

Zavavazuji se, že Vaše osobní údaje neposkytnu v jakékoli podobě třetí straně.
Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a mohou být použity pouze při komunikaci s Vámi.
Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
V případě odeslání nezávazné přihlášky mi dáváte automaticky souhlas k tomu, abych Vaše osobní údaje dle zákona zpracovala a používala je ke komunikaci s Vámi.
Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

S pozdravem

Lucie Ondrová

Máte-li zájem o vypracování překladu, prosím o zaslání požadovaného textu na adresu: ondrova.lucka@gmail.com s uvedením časového rozmezí, do kterého potřebujete mít text přeložený.

V nejbližší době Vám zdarma zašlu cenovou nabídku za překlad, s uvedením možného termínu vyhotovení.

Neexpresní objednávky na překladatelské služby vyřizuji v pracovní dny od 8:00 hod. do 20:00 hod.

 

Grammar, conversation

Can you speak English and would you like to practise Czech with a native speaker? Do you need the ability to deal with important language tasks that can occur in everyday life? Do you want to be able to understand spoken and written Czech and to react?
Then fill in this form…..and I will contact you as soon as possible.

Your Name (required)

Your Surname (required)

Your Email (required)

Phone number

Nationality

I would like to have (how many) lesson(s) a week.

I prefer to have lesson(s) on
day(s),

From to (time)

I have studied/studied according to
(the name of the book).

My level:

Notes:

I can help you with Czech grammar, vocabulary, conversation, pronunciation and reading.

Tato složka obsahuje studijní materiály pro podporu výuky a je určena pouze pro přihlášené studenty. Proto jsou soubory chráněny.

Naleznete zde podpůrné materiály, zaměřené na následující studijní oblasti:

rozřazovací testy pro zjištění orientační úrovně Vašich znalostí angličtiny

slovní zásoba

 

karticky

 

poslechová cvičení

 

konverzace

opory

neprav_slovesa

napis_mp3_intermed

 

frazova_slovesa

 

připravujeme další studijní materiály:

 • Gramatika – teorie
 • Gramatika – cvičení
 • Odborná angličtina
 • Zkoušky

london5Zde můžete využít e-mailový formulář pro napsání krátké zprávy. Pokud zde uvedete svou e-mailovou adresu, budu se Vám snažit odpovědět co nejdříve.

S pozdravem

Lucie Ondrová

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva

Kdy a jak mohu zaplatit za výuku?

Platby za výuku jsou splatné vždy na začátku daného měsíce. Provedené platby jsou nevratné.
Platby lze provádět:
a) hotově
b) převodem na účet: 51-1094310257/0100.

Bližší informace o platebních podmínkách získáte na vyžádání nebo při zahájení výuky.

 

Co když se nemohu dostavit na domluvenou vyučovací hodinu?

Domluvenou vyučovací hodinu můžete zrušit, ale minimálně 24 hodin předem. Pokud je tímto způsobem hodina zrušena, můžete si domluvit náhradní termín. Nedostaví-li se však student na domluvenou hodinu nebo ji nezruší 24 hod. předem, bude výuka účtována jako již provedená! Platí pro individuální i skupinovou výuku.

Bližší informace o stornování a náhradě hodin získáte na vyžádání nebo při zahájení výuky.

Stačí, když se na hodinu omluvím zasláním SMS zprávy?

Ano, stačí poslat SMS zprávu nebo e-mail, že nedorazíte a až potom přijdete, domluvíme si náhradní hodinu.

Jak dlouho trvá vyučovací hodina?

Délka vyučovací hodiny je standardně 60 minut, ale je možné domluvit si hodinu v délce trvání 45 minut, 90 minut, 120 minut.

 

 

Probíhá výuka i ve dnech, které připadnou na státní svátek?

Ne, výuka probíhá pouze v pracovní dny. Státní svátky mohou sloužit k náhradě zrušených hodin, a to na základě předchozí domluvy.

 

 

Jak moc dopředu se musím přihlásit, když chci mít jistotu, že se mohu začít učit od začátku školního roku?

Čím dříve, tím lépe. Pokud budete chtít začít s výukou od nového školního roku, doporučuji se hlásit nejpozději koncem června.

 

 

 

Potřebujete-li pomoci s čímkoli, co má spojitost s anglickým jazykem, ať už se jedná o výuku, doučování, přípravu na jazykové zkoušky, ale také kontrolu domácího úkolu, tlumočení, překlad, korekci textů, provádění cizinců, obraťte se na mě a pokusíme se společně nalézt řešení.

Nabízím komplexní služby v oblasti angličtiny:

 • obecná angličtina
 • konverzace v angličtině
 • výuka dětí a studentů, doučování
 • příprava na jazykové zkoušky
 • příprava k maturitě
 • obchodní angličtina
 • právní angličtina
 • odborná angličtina (hotelnictví, gastronomie, IT, logistika, finance, policejní angličtina)
 • překlady
 • Czech for foreigners

london9

Pokud nemáte čas docházet či dojíždět na výuku angličtiny, domluvte si on-line hodiny. Budete potřebovat pouze Skype a případně sluchátka. On-line výuka probíhá zejména formou řízené či neřízené konverzace, od začátečníků až po pokročilé.

Je možné si domluvit nejenom hodiny konverzace, ale i gramatiky nebo odborné angličtiny.

Pro stávající studenty je možné on-line výuku využívat k nahrazování zrušených hodin nebo jako podporu při vypracovávání úkolů, projektů či pracovních záležitostí.

V případě zájmu si domluvíme první konzultaci (30 minut), která bude zdarma. Během této konzultace dostanete prostor na otázky a vyzkoušíte si, jak on-line hodina probíhá. Pokud Vám bude vše vyhovovat, domluvíme si termíny hodin.

On-line hodiny mohou probíhat v dopoledních a odpoledních hodinách, dle dohody a časových možností.

Skype výuka je velice oblíbeným typem výuky, který je srovnatelný s výukou osobní.

Platby za on-line výuku

Platby za on-line výuku jsou splatné vždy na začátku daného měsíce. Dokud není provedena platba za daný měsíc, výuka není započata.

Search
Archives

You are currently browsing the anglictinavyuka.cz blog archives for Září, 2011.

Links: