Archive for Listopad, 2013

logo_interlexK procvičování výukových slovíček vám doporučuji nainstalovat do vašeho počítače jednoduchý program Interlex, který nabízí kromě klasického obousměrného zkoušení slovíček také statistiku vaší úspěšnosti, tisk sady slovíček, přidávání nových slovíček a další možnosti. Každý uživatel může navíc používat vlastní skladbu slovíček, která je pro něj připravena „na míru“ podle individuálních požadavků přípravy.

Proces výuky slovíček ve vašem počítači zahrnuje splnění následujících dvou podmínek:

 1. stažení a instalace programu Interlex
 2. stažení testovací sady výukových slovíček a její spuštění v programu Interlex

Podrobnější popis:

 1. nejdříve si stáhněte a nainstalujte program: Interlex
  (program je zkomprimován ve formátu „zip“, takže pro jeho „rozbalení “ musíte mít v počítači vhodný program – WinZip, WinRAR, 7-Zip, apod., případně stačí mít operační systém Windows 7)

  (poznámka: pokud se vám nedaří program stáhnout, přejděte na stránky výrobce a zkuste program stáhnout odtud: Interlex )

 2. pro ověření funkce programu Interlex si stáhněte testovací sadu výukových slovíček (formát „ilx„)

  (poznámka: pokud se Vám nedaří stáhnout a rozbalit testovací sadu výukových slovíček, požádejte o její zaslání e-mailem)potom spusťte program Interlex a otevřete testovací sadu výukových slovíček

Další návody pro práci s programem Interlex:

oficiální stránky programu Interlex.

přejít na jinou sadu poslechových cvičení: 1. sada2. sada

Každý poslech má dvě části, označené čísly 01 a 02.

Instrukce:

 1. Přečtěte si první část otázek tak, abyste jim rozuměli a lépe se orientovali v poslechu (můžete použít slovník).
 2. Pusťte si první část poslechu, doporučuji dělat si na papír poznámky.
 3. Pokud se Vám nepodařilo zodpovědět všechny otázky, pusťte si poslech ještě jednou.
 4. Přečtěte si druhou část otázek.
 5. Pusťte si druhou část poslechu (doporučuji 2x).
 6. Zašlete mi e-mail s číslem poslechu a Vaše odpovědi.

přehled otázek k poslechovým lekcím Elementary – 3. sada cvičení

29 – Mc Donald’s

31 – Gucci

33 – Rupert Murdoch

38 – Coca Cola

43 – Wikipedia

46 – Harley Davidson

 • 01:
 • 02:

47 – Ray Ban

48 – Harry Potter

 

Každý poslech má dvě části, označené čísly 01 a 02.

Instrukce:

 1. Přečtěte si první část otázek tak, abyste jim rozuměli a lépe se orientovali v poslechu (můžete použít slovník).
 2. Pusťte si první část poslechu, doporučuji dělat si na papír poznámky.
 3. Pokud se Vám nepodařilo zodpovědět všechny otázky, pusťte si poslech ještě jednou.
 4. Přečtěte si druhou část otázek.
 5. Pusťte si druhou část poslechu (doporučuji 2x).
 6. Zašlete mi e-mail s číslem poslechu a Vaše odpovědi.

přehled otázek k poslechovým lekcím Elementary – 2. sada cvičení

19 – Blackberry

21 – Ben and Jerry’s

22 – Lonely Planet

 23 – Kodak

24 – Adidas & Puma

25 – Nintendo

26 – Swatch

27 – YouTube

 

přejít na jinou sadu poslechových cvičení: 2. sada3. sada

Každý poslech má dvě části, označené čísly 01 a 02.

Instrukce:

 1. Přečtěte si první část otázek tak, abyste jim rozuměli a lépe se orientovali v poslechu (můžete použít slovník).
 2. Pusťte si první část poslechu, doporučuji dělat si na papír poznámky.
 3. Pokud se Vám nepodařilo zodpovědět všechny otázky, pusťte si poslech ještě jednou.
 4. Přečtěte si druhou část otázek.
 5. Pusťte si druhou část poslechu (doporučuji 2x).
 6. Zašlete mi e-mail s číslem poslechu a Vaše odpovědi.

přehled otázek k poslechovým lekcím Elementary – 1. sada cvičení

6 – The Body shop

7 – eBay

8 – Google

9 – Jose Mourinho

11 – Virgin

12 – United Colours of Benetton

14 –  Manolo Blahnik

18 – Lance Amstrong

1. v pravém horním rohu spuštěného okna aplikace Interlex klikněte na ikoně „Statistiky

logo_statistic

2. v nově zobrazeném okně jsou dvě záložky (Progress a Success Rate)

a) záložka Progress

8_statistic_progress

 • informuje o naučených (zobrazených) slovíčkách (v ukázce 1 slovíčko)
 • informuje o počtu všech slovíček v souboru (v ukázce 10 slovíček)
 • zobrazuje graficky procenta úspěšnosti dosud vyzkoušených slovíček

b) záložka Success Rate

9_statistic_success

 • zobrazuje informace o tom, kolik otázek bylo zodpovězeno správně ( v ukázce 1 otázka)
 • zobrazuje počet pokusů (v ukázce 2 pokusy)
 • vyhodnocuje celkovou úspěšnost (v ukázce 50%)

1. rozbalte nabídku „Test“ v panelu nástrojů a klikněte na řádku „Start Testing“ nebo použijte kombinaci kláves „CTRL + T

4_zacit_test

2. ve vstupním poli „Translations:“ napište český překlad zobrazeného slovíčka „freeze

5_translation

3. po provedeném zápisu českého překladu slovíčka stiskněte tlačítko „Enter„, které zapsanou odpověď vyhodnotí.

a) správná odpověď:

6_right

zobrazí se nápis „Right„, v pravém horním rohu je „zatržítko“ jako symbol správné odpovědi a také se aktivuje tlačítko „Continue

b) špatná odpověď:

7_wrong

Zobrazí se nápis „Wrong“ a nad ním se objeví správný tvar slovíčka. V pravém horním rohu je „křížek“ jako symbol špatné odpovědi a také se aktivuje tlačítko „Your Answer„, které umožní prohlídku vámi zapsaného špatného překladu. Po kliknutí na tlačítko „Your Answer“ se však přepíše nápis na tlačítku na tvar „Correct Answer“ a ten zobrazí správný tvar překladu. Tlačitkem „Continue“ přejdete na další slovíčko v testovací sadě.

logo_test_slovPokud chcete spustit program Interlex tak, aby ihned obsahoval testovací sadu výukových slovíček, bude stačit, když dvakrát kliknete na ikoně testovací sady slovíček (viz. ukázka ikony vlevo) a tím dojde k automatickému otevření programu Interlex, včetně načtení všech slovíček v testovací sadě.

Pokud chcete jen otevřít aplikaci Interlex, postupujte podle následujícího návodu:

1. klikněte na ikonu nainstalované aplikace Interlex:

logo_interlex

2. po prvním spuštení programu se objeví okno „Welcome„, které nabízí dvě možnosti. Vyberte možnost „Open an existing file“ a potom stiskněte tlačítko „OK

1_otevreni_slovicek

3. najděte složku Plocha (do které byl dříve rozbalen soubor testovací sady výukových slovíček), klikněte na ikoně „testovací sada“ a potom stiskněte tlačítko „Otevřít

2_slovicka_z_plochy

4. nyní je načtena „testovací sada“ (viz. nápis v titulkovém pruhutestovací sada – Interlex„) výukových slovíček a uživatel může přejít k zahájení výuky.

3_otevrena_sada

1. kliknutím na odkaz „testovací sadu výukových slovíček“ se objeví okno:

otevreni_ilx1

Pokud máte již program Interlex nainstalován ve vašem počítači, zkontrolujte ve spuštěném okně aktivní výběr volby „Otevřít pomocí“ (tak jako je vidět na obrázku výše) a stiskněte tlačítko „OK“. Tím se automaticky spustí program Interlex a v něm již uvidíte testovací sadu slovíček (viz. obrázek níže)

spusteni_ilx

Pokud ještě nemáte program Interlex nainstalován ve vašem počítači, vyberte volbu „Uložit soubor“ a potom stikněte tlačítko „OK“. Tím se uloží testovací sada slovíček do té složky, kterou máte v počítači nastavenu jako složku pro ukládání stahovaných souborů. Např. ve Windows Vista (a vyšší) to bývá složka Stažené soubory (viz. ukázka obrázku níže – ve složce Stažené soubory je vidět soubor s ikonou „testovací sada“):

stazene_soub

Soubor s názvem „testovací-sada“ si potom můžete uložit do Vámi nově zvolené (nebo vytvořené) složky – kdekoliv v počítači, která např. může být vyhrazena pouze pro ukládání sad slovíček programu Interlex.

Poklepáním na ikonu slovíček „testovací sada“ se automaticky spustí program Interlex a v něm již budou uložena slovíčka pro vaši výuku.

logo_test_slov

 

 

 

1. poklepejte na ikonu „ilxsetup

logo_ilx_setup

2. v nově zobazeném okně „Welcome …“ stiskněte tlačítko „Next

1_welcome

3. potvrďte, že akcepujete ujednání „I accept the agreement“ a znovu stiskněte tlačítko „Next

2_licence

4. v prostřední části okna ponechte nabízenou složku (pokud si nepřejete program uložit do jiné složky) a stiskněte opět tlačítko „Next

3_destination

5. ponechte v prostřední části název složky, do které bude program nainstalován a stiskněte tlačítko „Next

4_start_menu

6. vyberte typ angličtiny (ponechte přednastavený typ „British English„) a stiskněte tlačítko „Next

5_additional

7. v následující obrazovce jsou sepsány všechny nastavené informace. Stiskněte tlačítko „Install“ a program se začne instalovat do vašeho počítače.

6_ready_install

8. instalace je dokončena zobrazením okna „Completing the Interlex Setup Wizard“ stiskněte tlačítko „Finish“ a program se spustí (pokud jste ponechali v prostřední části zaškrtnutou nabídku „Launch Interlex

7_completing

9. při prvním spuštění se objeví obrazovka s tipy pro užití programu „Tip of the Day„. Pokud ponecháte zaškrtnutou volbu „Show tips at startup„, budou se vám zobrazovat různé tipy při každém spuštění programu. Po vašem rozhodnutí, zda tipy zobrazovat nebo nezobrazovat, stiskněte tlačítko „Close„.

8_prvni_spusteni

1. po kliknutí na odkaz programu Interlex se zobrazí okno:

1_po_kliknuti

2. pokud máte v počítači operační systém Windows 7, stiskněte tlačítko „OK„, jinak zvolte nabídku „Uložit soubor“ a potom proveďte „rozbalení“ souboru pomocí dříve nainstalovaného programu pro práci s komprimovanými soubory (např. WinZip, WinRAR, 7-Zip, apod.). Po úspěšné dekomprimaci musíte mít na ploše ikonu, popsanou v bodě č. 7 tohoto návodu.

3. v novém okně nejdříve klikněte na odkaz „Extrahovat všechny soubory

2_extrahovani

4. potom v dalším okně stiskněte tlačítko „Procházet“ a vyhledejte např. složku s názvem „Plocha

3_vyber_slozky

5. Označte složku „Plocha“ a klikněte na tlačítko „OK

4_plocha

6. v dalším okně stiskněte tlačítko „Extrahovat

5_extrakce

7. po provedeném „extrahování“ programu se dialogové okno uzavře a na „Ploše“ bude umístěna ikona právě „rozbaleného“ souboru s označením ilxsetup, který je připraven pro zahájení instalace do Vašeho počítače.

logo_ilx_setup

 

Search
Archives

You are currently browsing the anglictinavyuka.cz blog archives for Listopad, 2013.

Links: