Tato složka obsahuje studijní materiály pro podporu výuky a je určena pouze pro přihlášené studenty. Proto jsou soubory chráněny.

Naleznete zde podpůrné materiály, zaměřené na následující studijní oblasti:

rozřazovací testy pro zjištění orientační úrovně Vašich znalostí angličtiny

slovní zásoba

 

karticky

 

poslechová cvičení

 

konverzace

opory

neprav_slovesa

napis_mp3_intermed

 

frazova_slovesa

 

připravujeme další studijní materiály:

  • Gramatika – teorie
  • Gramatika – cvičení
  • Odborná angličtina
  • Zkoušky