Výuka je určena pro děti a studenty všech věkových kategorií, ať už jsou na základní, vyšší odborné či vysoké škole.

V případě zájmu je také možné domluvit hodiny pro děti předškolního věku.

 

Vybrat si můžete z následujících variant:

a) Doučování (Probíhá tak, aby studenti chápali a zvládali učivo, které probírají ve škole.)

b) Výuka (Je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností.)

c) Příprava k jazykovým zkouškám

 

Výuka probíhá jako individuální či skupinová.

n1_web_bus2