Příprava je určena:

a) pro studenty, které čeká státní maturita z angličtiny

b) pro studenty, kteří u zkoušky neuspěli (v době letních prázdnin je možné domluvit si intenzivní přípravu ke zkoušce)

Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro aktuální školní rok (schválené MŠMT) naleznete na stránkách www.novamaturita.cz

Maturitní zkouška z cizího jazyka

Maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., skládá se ze tří povinných dílčích zkoušek:

  1. didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
  2. písemné práce,
  3. ústní zkoušky.

london1