Individuální výuka

Individuální výuka probíhá pouze s lektorem.

Jedná se o nejoblíbenější způsob výuky, kdy je ke každému studentovi přistupováno individuálně, dle jeho znalostí a potřeb.

Výuka může být osobní nebo on-line.