Charakteristika překladů

  • terminologická jednotnost
  • neúčtování příplatků za odbornost
  • zachování grafické úpravy