Ceník překladů

Základní sazba za 1 NS = 200 Kč. V případě dlouhodobější spolupráce či většího počtu NS je cena smluvní, s možností slevy z celkové částky.

Pokud je Váš text kratší než 1 NS, bude překlad účtován cenou poměrnou.

1 NS (normostrana) = 1800 znaků, včetně mezer

Máte-li zájem o vypracování překladu, zašlete požadovaný text na adresu: ondrova.lucka@gmail.com s uvedením časového rozmezí, do kterého potřebujete mít text přeložený.

V nejbližší době Vám zdarma zašlu cenovou nabídku za překlad, s uvedením možného termínu vyhotovení.

 

 

 

Neexpresní objednávky na překladatelské služby vyřizuji v pracovní dny od 8:00 hod. do 20:00 hod.