Potřebujete-li pomoci s čímkoli, co má spojitost s anglickým jazykem, ať už se jedná o výuku, doučování, přípravu na jazykové zkoušky, ale také kontrolu domácího úkolu, tlumočení, překlad, korekci textů, provádění cizinců, obraťte se na mě a pokusíme se společně nalézt řešení.

Nabízím komplexní služby v oblasti angličtiny:

  • obecná angličtina
  • konverzace v angličtině
  • výuka dětí a studentů, doučování
  • příprava na jazykové zkoušky
  • příprava k maturitě
  • obchodní angličtina
  • právní angličtina
  • odborná angličtina (hotelnictví, gastronomie, IT, logistika, finance, policejní angličtina)
  • překlady
  • Czech for foreigners

london9