Kdy a jak mohu zaplatit za výuku?

Platby za výuku jsou splatné vždy na začátku daného měsíce. Provedené platby jsou nevratné.
Platby lze provádět:
a) hotově
b) převodem na účet: 51-1094310257/0100.

Bližší informace o platebních podmínkách získáte na vyžádání nebo při zahájení výuky.

 

Co když se nemohu dostavit na domluvenou vyučovací hodinu?

Domluvenou vyučovací hodinu můžete zrušit, ale minimálně 24 hodin předem. Pokud je tímto způsobem hodina zrušena, můžete si domluvit náhradní termín. Nedostaví-li se však student na domluvenou hodinu nebo ji nezruší 24 hod. předem, bude výuka účtována jako již provedená! Platí pro individuální i skupinovou výuku.

Bližší informace o stornování a náhradě hodin získáte na vyžádání nebo při zahájení výuky.

Stačí, když se na hodinu omluvím zasláním SMS zprávy?

Ano, stačí poslat SMS zprávu nebo e-mail, že nedorazíte a až potom přijdete, domluvíme si náhradní hodinu.

Jak dlouho trvá vyučovací hodina?

Délka vyučovací hodiny je standardně 60 minut, ale je možné domluvit si hodinu v délce trvání 45 minut, 90 minut, 120 minut.

 

 

Probíhá výuka i ve dnech, které připadnou na státní svátek?

Ne, výuka probíhá pouze v pracovní dny. Státní svátky mohou sloužit k náhradě zrušených hodin, a to na základě předchozí domluvy.

 

 

Jak moc dopředu se musím přihlásit, když chci mít jistotu, že se mohu začít učit od začátku školního roku?

Čím dříve, tím lépe. Pokud budete chtít začít s výukou od nového školního roku, doporučuji se hlásit nejpozději koncem června.